Verkoopvoorwaarden zonne-systeem voor consumenten

Natuurlijk heeft DCI Service verkoopvoorwaarden. Deze voorwaarden gaan specifiek over de koop, levering en installatie van je zonne-systeem als je consument bent. Dus over je panelen, omvormer, onderconstructie of frame, bedrading en de installatie.

De tekst is op 01-03-2020 voor het laatst gewijzigd

1. Bereikbaarheid

 

Wij zijn op meerdere manieren bereikbaar:

 1. Telefonisch op nummer 06-1582 1367
 2. Stuur een WhatsApp bericht naar 06-1582 1367
 3. Mail naar info@dci-service.nl
 4. Stuur een brief naar Costerweg 2b, 4104 AJ Culemborg

Wij streven er altijd naar zo snel mogelijk op je berichten te reageren en zijn bereikbaar van 08.00 tot 21.00 op doordeweekse dagen. Op zaterdagen en de meeste feestdagen zijn we bereikbaar van 10.00 tot 17.00. Op zondagen, 1e kerstdag en nieuwjaarsdag zijn wij vooralsnog niet bereikbaar.

 

Belangrijke andere nummers:

 1. Wij staan ingeschreven in de KvK onder nummer 30280929
 2. Ons btw-identificatienummer is NL 821 942 669 B01

2. Definities

We ontkomen er niet aan in verkoopvoorwaarden. Definities, hieronder opgesomd:

 

Jij

In al onze correspondentie zeggen/schrijven we jij, je, jou en jouw. Dat heeft in alle gevallen betrekking op de persoon aan wie wij de offerte uitbrengen.

 

Wij

Als we het in onze correspondentie hebben over wij, we, ons en/of onze, dan hebben we het over DCI Service BV, KvK nr. 30280929, gevestigd Costerweg 2b te Culemborg.

Installatie

Het installeren, inclusief de voorbereiding, van het zonne-systeem op de locatie, zoals vermeld in de offerte. In de offerte worden de werkzaamheden specifiek genoemd. Als de omstandigheden tussen de aanvaarding van de offerte en het begin van de werkzaamheden veranderen, dan willen wij dat natuurlijk weten omdat dat van invloed zou kunnen zijn op de installatie en de prijs daarvoor.

 

Offerte

De aanbieding die wij jou sturen voor de levering en de installatie van het zonne-systeem.

 

Overeenkomst

De overeenkomst tussen jou en ons betreft de installatie van het zonnepanelen-systeem. Deze bestaat uit de offerte, met eventuele bijlagen en de algemene voorwaarden, en is bindend na het geven van akkoord.

 

Prijs

De totale prijs die jij op basis van de door jou voor akkoord getekende offerte aan ons verschuldigd bent.

 

Schouw

Met behulp van onze software kunnen wij op afstand een eerste beoordeling doen over de geschiktheid van de locatie en bepalen wat voor zonne-systeem we kunnen installeren. Dit is in eerste instantie altijd digitaal. Dat werkt bij woonhuizen en kleinere bedrijfsdaken in de regel erg goed. Zijn er bijzondere omstandigheden of heb je een groter dak, dan komen wij voordat we een offerte uitbrengen eerst langs voor een schouw.

 

Zonne-systeem

Een zonnesysteem bestaat uit een aantal componenten:

 • Zonnepanelen of fotovoltaïsche panelen zoals ze eigenlijk heten;
 • Omvormer met randapparatuur en met of zonder optimizers;
 • Onderconstructie/frame waarop de panelen geplaatst worden;
 • Bedrading naar de omvormer en van de omvormer naar de meterkast;
 • Installatie van het geheel zodat er een werkend zonne-systeem wordt afgeleverd.

 

Opleverrapport

Het formulier waarmee de installateur de installatie controleert.

3. Offerte, bestelproces en wijzigingen

Als je op onze website je gegevens hebt achtergelaten of op een andere manier met ons in contact bent gekomen, dan bellen wij je terug voor een inventarisatie van je wensen en een schouw. We bekijken dan samen of een zonne-systeem haalbaar is en wat je precies wilt. Dit noemen we een schouw. Als een zonne-systeem technisch en financieel haalbaar is, dan zorgen wij voor een offerte. Deze offerte geeft je alle informatie die je nodig hebt. Wij vragen je wel om goed te controleren of de gegevens kloppen en als dat niet zo is, ons daarover te informeren.

Onze offerte is natuurlijk vrijblijvend en heeft een geldigheidsdatum zoals vermeld op het eerste blad. Het enige voorbehoud dat wij moeten maken is de beschikbaarheid van de geoffreerde componenten. Mochten die onverhoopt niet (op tijd) in voorraad zijn, dan zullen wij een in prijs en kwaliteit gelijkwaardig product aanbieden.

Aanvaard je onze offerte, dan horen we dat graag. Je ontvangt per mail een acceptatieformulier waarin we vragen om een eerste aanbetaling en een handtekening voor akkoord. Na ondertekening hebben we hebben dan een overeenkomst en gaat de procedure lopen.

We nemen direct contact op via telefoon om de installatie van je zonnepanelen-systeem in te plannen. Eventueel plannen we binnen een week, als we dat nog niet gedaan hadden, nog een schouw op locatie. Zo weten we zeker dat alles wat we hebben besproken ook echt klopt en of er misschien extra werk nodig is. Is het resultaat van de schouw op locatie hetzelfde is als de schouw zoals we die via onze software deden, dan komen we bij je installeren op de afgesproken datum.

Als er extra werkzaamheden nodig zijn, dan nemen we die eerst met jou door. Het kan dan zijn dat we de installatie niet kunnen uitvoeren of dat we de prijs moeten aanpassen. In deze gevallen mogen we de overeenkomst kosteloos verbreken. Wordt de prijs hoger? Dan heb je 30 kalenderdagen de mogelijkheid om de overeenkomst te ontbinden.

4. Planning

Als je de beslissing hebt genomen een zonne-systeem aan te schaffen wil je het natuurlijk snel hebben. We streven er daarom naar binnen 6 weken na ontvangst van de aanbetaling de installatie uit te voeren.

Als er zich een vertraging voordoet, door bijvoorbeeld weersomstandigheden waardoor we niet kunnen werken, nemen we contact met je op voor een nieuwe installatiedatum.

5. Installatie en oplevering

Wij komen bij je installeren of begeleiden de installatie als die door externe installateurs wordt gedaan. Ook onze externe installateurs voldoen aan de relevante en toepasselijke normen, veiligheidsvoorschriften en verzekeringen.

Onze schouw, zowel op afstand als op locatie, bevat geen technisch onderzoek naar het draagvermogen van de (dak)constructie. We vragen je daarom dit zelf uit te zoeken voordat je akkoord gaat met de offerte. In de bijlagen van onze offerte staat de belasting op het dak wel genoemd.

De elektrische aansluiting van de zonnepanelen voldoet aan de juiste, namelijk NEN1010.

Na de installatie van je zonne-systeem nemen we deze volledig met je door. Dat kan ook de installateur namens ons doen. Hierna ontvang je het opleverrapport, waarin je alle informatie over je systeem kunt vinden. We vragen je het opleverrapport te ondertekenen.

6. Herroeping van de Overeenkomst

Opdracht tot installatie

Je aanvaarding van de offerte en je aanbetaling beschouwen wij als een uitdrukkelijk verzoek om de installatie van het zonne-systeem uit te voeren. Als je na je 14 dagen herroepingsrecht je opdracht annuleren, voordat we met de installatie zijn begonnen, dan verrekenen we 15% op de aanneemsom op je aanbetaling.

Zonne-systeem

Je kunt je tot 14 dagen na de installatie van je zonnepanelen-systeem bedenken. Je kunt dan de overeenkomst zonder opgave van reden ontbinden. Dit wordt ook wel ‘herroepingsrecht’ genoemd.

In dat laatste geval brengen wij de kosten in rekening die wij dan hebben gemaakt en moeten maken voor het verwijderen van de installatie. Het gaat onder andere over deze kosten:

 • De kosten van de oorspronkelijke installatie;
 • De verwijderingskosten. Die kunnen maximaal even hoog als de oorspronkelijke installatiekosten zijn;
 • Een afschrijving van 30% op alle geïnstalleerde producten;
 • Als er complexe, vaak dure, verwijdering-werkzaamheden nodig zijn om alles in de oorspronkelijke staat terug te brengen, dan zijn we daartoe niet verplicht. We kunnen dit wel in overleg tegen bijkomende kosten uitvoeren.

7. Schade

Wij doen alles om schade te voorkomen. Als het onverhoopt toch voor komt, dan zorgen wij voor reparatie of vervanging van het beschadigde goed. Dit geldt voor alle directe schade, behalve voor kleine reparaties aan bijvoorbeeld je schilderwerk of behang dat tijdens het werk beschadigd is geraakt, zoals door boren in de muur bij het plaatsen van de omvormer. Wij vergoeden alleen materiele schade.

Als je gehaakte dakpannen op je dak hebt, dan vragen we je om tijdens de installatie van het zonne-systeem minimaal 20 reserve dakpannen beschikbaar te hebben. Voor niet gehaakte dakpannen is dit minimaal 10. Gaat er dan een dakpan kapot of komen we reeds kapotte dakpannen tegen? Dan vervangen we die direct en kosteloos. Er bestaan honderden soorten dakpannen dus kunnen we zelf geen dakpannen-voorraad aanhouden. De installatiedatum kan afhankelijk zijn van de beschikbaarheid van voldoende reserve dakpannen.

8. Jouw verantwoordelijkheden

 1. Je betaalt de prijs zoals vermeld in de overeenkomst. Het gaat in eerste instantie om de aanbetaling. Het resterende bedrag betaal je na de installatie.
 2. Om de installatie zo goed en veilig mogelijk uit te kunnen voeren, vragen we het volgende van je:
 • Ons van alle correcte door ons gewenste relevante informatie en documentatie te voorzien, zoals afmetingen, uitzonderingen en materialen;
 • Ons te informeren over eventuele aanpassingen aan de originele draagconstructie van het dak;
 • Ons toegang te geven tot de plek waar we mogen installeren en te zorgen dat er geen obstakels zijn, zoals containers, auto’s en geblokkeerde of gevulde ruimten;
 • Zelf aanwezig te zijn bij de uitvoering en oplevering van de installatie van je zonnesysteem;
 • Alle goedkeuringen, toestemmingen en vergunningen in orde en beschikbaar te hebben. Soms zijn bijvoorbeeld de goedkeuring van een VVE, een verhuurder of de gemeente nodig;
 • Op tijd alle werkzaamheden zoals vermeld in de offerte en/of in een mail van ons uit te voeren, door bekwame personen en volgens de standaard relevante kwaliteitseisen. Bijvoorbeeld het verwijderen van pijpjes, de renovatie van dakbedekking of aanpassingen in de meterkast.
 1. We streven ernaar het je uiterlijk één dag van tevoren te laten weten via telefoon en/of e-mail dat wij niet kunnen installeren. Slecht weer, extreme hitte of ziekte van de installateur kunnen hiervan de oorzaak zijn. In elk ander geval zullen wij je een vergoeding aanbieden. Wij plannen meteen een nieuwe afspraak in. Jij hebt op jouw beurt tot 14 dagen voor de afgesproken installatiedatum om de installatie te verzetten. Lukt dit niet en staan we bij je voor de deur en kunnen we de installatie niet uitvoeren, omdat je er niet bent of om aan andere aan jou toe te rekenen redenen? Dan mogen we € 200,- bij jou in rekening brengen. Plus de specifieke externe kosten die wij hebben gemaakt. Dan mogen we deze kosten ook bij jou in rekening brengen. Heb je deze kosten niet betaald binnen 14 dagen na ontvangst van de aanmaning? Dan kunnen wij mogelijk de overeenkomst ontbinden.
 2. Jij zorgt voor de goedkeuringen en vergunningen die nodig zijn voor de installatie van je zonne-systeem. We adviseren je ook om vóór de installatie contact op te nemen met je verzekeraar om te controleren of de plaatsing gevolgen heeft voor je (opstal)verzekering.
 3. We zijn niet aansprakelijk voor eventuele kosten, boetes of verliezen die het gevolg zijn van het niet goed op orde hebben van toestemmingen of vergunningen. Als jij dit niet op orde hebt en wij daardoor schade ondervinden, kunnen we dat bij jou in rekening brengen of verrekenen met de aanbetaling.

9. Wijzigingen in en bij de installatie

 1. Wil je wijzigingen doorvoeren in het ontwerp en/of inhoud van je zonnepanelen-systeem? Neem dan vóór de installatie contact met ons op. In overleg verwerken wij jouw wijzigingen en de overeenkomst, als dat mogelijk is. Het kan zijn dat de prijs dan ook verandert.
 2. Als er onvoorziene omstandigheden zijn, zoals aanpassingen op het dak, asbest, onvoldoende of verkeerde informatie of verandert de situatie na het uitvoeren van de schouw, dan kan het gebeuren dat we niet kunnen starten. We bepalen dan in overleg met jou wat er nodig is om de installatie wel uit te voeren, of wij dit kunnen doen en wat het effect is op de prijs. Als het stuit op onmogelijkheden, dan kunnen wij de overeenkomst ontbinden en mogen we € 200,- verrekenen op je aanbetaling ter compensatie voor onder andere de hoeveelheid werk die we er al in hebben gestopt.

10. Financieel

 1. Nadat akkoord op de offerte hebt gegeven, ontvang je een betaalverzoek voor de aanbetaling.
 2. Na de installatie betaal je ons de prijs van de overeenkomst minus de aanbetaling. Het bedrag bij mogelijke wijzigingen (zoals benoemd bij artikel 9) en/of later overeengekomen extra’s betaal je natuurlijk ook. Omdat we de kosten van tevoren hebben besproken, kom je niet voor verrassingen te staan.
 3. Onze facturen hebben een betaaltermijn van 14 dagen na ontvangst. Bij te late betaling mogen wij de wettelijke rente in rekening brengen. Eventueel met incassokosten erbij.

11. Overgang van eigendom en risico

 1. Na een geslaagde installatie van je zonne-systeem dragen wij het risico over aan jou. Informeer tijdig je verzekeraar over de aanwezigheid van je zonne-systeem.
 2. Totdat jij de prijs van de overeenkomst naar ons hebt overgemaakt, zijn wij eigenaar van het zonne-systeem en blijf je ons toegang geven tot het zonne-systeem. Als je de volledige prijs van de overeenkomst niet betaalt, dan kunnen wij maatregelen nemen om het niet betaalde gedeelte van de prijs op te eisen of de zonnepanelen weg te halen.

12. Vakbekwaamheid

 1. We geven 2 jaar garantie op de installatie van je zonnepanelen-systeem tenzij anders vermeld in je offerte (hierna: installatiegarantie). Hier valt de werking van het gehele systeem onder. We zorgen er tijdens deze periode voor dat je systeem werkt. Dat beloven we. Gaat er iets stuk binnen de installatiegarantie termijn? Dan vervangen we gratis je zonnepanelen, omvormer(s), optimizer(s) en delen van het kabeltraject. Op alle onderdelen van je zonne-systeem zit een meerjarige productgarantie. Het kan zijn dat je na de installatiegarantie beroep moet doen op de productgarantie. Op dat moment gelden de regels van de betreffende productgarantie.
 2. Informeer ons zo snel mogelijk over een gebrek na de ontdekking ervan en we lossen het zo snel mogelijk voor je op. Onderstaande zaken vallen echter niet onder je installatiegarantie:
 • de internetverbinding tussen je netwerk en omvormer(s) en/of connectiviteit-module;
 • schade ontstaan door gebreken/aanpassingen aan/in de meterkast;
 • schade ontstaan door kortsluiting die niets te maken hebben met het zonne-systeem;
 • schade ontstaan omdat je de instructies voor gebruik niet opvolgt;
 • schade ontstaan door chemicaliën (o.a. schoonmaakmiddelen);
 • verkleuring van zonnepanelen
 • schade ontstaan door achterstallig onderhoud aan het zonnepanelen-systeem;
 • schade ontstaan door (vorm)veranderingen van en aan de bouwkundige onder- of draagconstructie (zoals ook kan gebeuren bij verouderde daken);
 • schade ontstaan door reparaties en/of veranderingen aan het zonne-systeem die wij niet uitgevoerd hebben;
 • brand- of andere schade met een natuurlijke oorzaak of door mensen wordt veroorzaakt.
 1. Op de producten die wij gebruiken bij de installatie van het zonne-systeem gelden verschillende fabrieks- en productgaranties. Deze worden genoemd in de offerte. Als de fabrieks- en productgarantie van één of meer producten binnen jouw zonne-installatie korter is dan de geldende installatiegarantie termijn, zal de garantietermijn van het product leidend zijn.
 2. Gaat er na je installatiegarantie termijn iets stuk, dan staan we nog steeds voor je klaar. We brengen daar wel kosten voor in rekening, zoals voorrijkosten en vervangingskosten, onder aftrek wat de leverancier ons eventueel vergoedt. Neem contact met ons op voor een indicatie van deze kosten.

13. Overmacht

Overmacht is elke omstandigheid buiten onze wil en controle waardoor we (of een door ons ingeschakelde externe installateur) onze beloftes naar jou toe niet kunnen waarmaken. Bij overmacht brengen we je zo snel mogelijk op de hoogte. Zodra deze overmachtsituatie voorbij is, lossen we onze beloftes in. Onder overmacht vallen bijvoorbeeld brand, overstroming, alien invasies, zwaar weer, explosie(s), oorlog, terreur, sociale conflicten, handelsgeschillen en optreden van de (centrale) overheid, een overheidsorgaan of een supranationale organisatie.

14. Verwerking persoonsgegevens

We hebben jouw gegevens nodig om het zonne-systeem op de juiste locatie te plaatsen. Deze gegevens slaan we dus op en gebruiken we tijdelijk. Als we gebruik maken van een externe installateur, dan moeten we je gegevens doorsturen zodat hij weet waar hij naar toe moet en met wie hij te maken heeft. Ook de netbeheerder zal op de hoogte gebracht worden van de ingebruikstelling van je zonne-systeem. We verwerken de gegevens alleen maar voor de uitvoering van de overeenkomst en de installatie en delen je gegevens nooit met derden. Met je akkoord op de offerte ga je ook akkoord met onze privacyverklaring. Je kan deze inzien op www.dci-service.nl/privacyverklaring. ​

15 . Registratie van het zonnepanelen-systeem

Na je aanbetaling, registreren we je systeem alvast bij de netbeheerder via ​www.energieleveren.nl.​ Dit heb je nodig als je energie wilt terugleveren aan het net.

16. Onderhoud

Heel veel onderhoud is niet nodig op je zonne-systeem, het is redelijk onderhoudsvrij. Toch zal het voorkomen dat er onderdelen zijn van het systeem, zoals een omvormer, die gedurende de levensduur van de zonnepanelen misschien vervangen moeten worden. Dat bespreken we met je tijdens het doornemen van de offerte. Voor onderhoud kan je natuurlijk contact met ons opnemen via de site.

17. Geschillen

 1. Als je onze manier van werken als onbevredigend ervaart of heb je een andere klacht hebt, dan kan je ons dat laten weten. We zoeken dan samen naar een passende oplossing.
 2. Vind je dat wij schade hebben toegebracht aan jouw eigendommen? Dan laten we dit graag beoordelen door een onafhankelijke deskundige die niet tijdens de installatie aanwezig is geweest. We vragen je ons dan toegang te geven tot de locatie, zodat de deskundige het onderzoek goed kan uitvoeren. Alle bevindingen worden met je gedeeld. De kosten van het onderzoek betalen wij. We kunnen deze kosten wel in rekening brengen als de klacht ongegrond is, bijvoorbeeld omdat de schade geen verband houdt met de installatie of als de schade zo klein is dat dit naar redelijkheid niet te rechtvaardigen is. Denk aan een krasje van 2 centimeter op de onderkant van je trapleuning.
 3. Eventuele geschillen kun je binnen 12 maanden voorleggen aan de Geschillencommissie www.degeschillencommissie.nl/over-ons/commissies/thuiswinkel.

18. Algemene bepalingen

 1. Je rechten en plichten vanuit de overeenkomst zijn niet overdraagbaar naar anderen zonder dat we dit samen hebben afgesproken. Het kan natuurlijk zijn dat je verhuist of dat het gebouw waarop je zonne-systeem staat overgaat naar een andere eigenaar. In dat geval gaat de garantie ook over naar de nieuwe eigenaar. Hij moet dan wel de originele overeenkomst of een kopie daarvan hebben.
 2. We mogen onze rechten en plichten vanuit de overeenkomst gedeeltelijk of geheel overdragen aan een ander, zonder dat dit afbreuk doet aan jouw rechten vanuit de overeenkomst.
 3. De overeenkomst wordt beheerst door het Nederlands recht.
 4. Als er iets in de offerte staat wat niet overeenkomt met deze voorwaarden, dan gaan deze voorwaarden in de regel voor. Uitzonderingen op die regel zijn de betaalvoorwaarden en de installatiegarantie-termijn die in de offerte staan of als uitdrukkelijk is opgenomen dat het een afwijking van deze voorwaarden betreft.
 5. Alle bepalingen van het dwingend consumentenrecht zijn altijd leidend