Subsidies en fiscale mogelijkheden.

Particulieren

  • BTW op aankoop terugvorderen.
    Als je je bij de belastingdienst als ondernemer aanmeldt, dan kan je in de meeste gevallen het volledige btw-bedrag terugvorderen. Via de website van de belastingdienst gaat dat redelijk eenvoudig.
  • Groene leningen.
    Sommige gemeenten geven nog subsidie op de aanschaf van zonnepanelen in de vorm van een laagrentende lening. Dat doen banken ook in bij het sluiten van een nieuwe hypotheek. Op de site www.energiesubsidiewijzer.nl vind je meer informatie hierover.
  • Salderingsregeling
    Tot 2023 is de salderingsregeling volledig van kracht voor kleinverbruikers. Daarna wordt de regeling afgebouwd (met 11% per jaar) en is deze vanaf 2031 niet meer van kracht. Hoe werkt de salderingsregeling? Allereerst is het belangrijk te weten dat de prijs voor elektriciteit per kWh wordt bepaald door:

– De kale prijs hiervoor (plm. tussen de 4 en 10 eurocent),
– Energiebelasting (plm. 10 eurocent)
– Opslag duurzame energie (plm 2,5 eurocent)
– BTW (21%)

Zonnepanelen produceren elektriciteit op momenten dat de behoefte aan elektriciteit vaak kleiner is, namelijk overdag en de lente en zomer. In de avonden en herfst/winter is de behoefte groter en de productie lager. Dagen zijn immers korter en de zon schijnt minder fel. Er is dus geen goede match tussen productie en behoefte. In de ‘goede’ periode produceren je panelen te veel en lever je daarom elektriciteit terug aan het net en in de minder goede periode neem je meer elektriciteit af dan dat je zonnepanelen produceren. Door de salderingsregeling gebeuren de afname en terug levering tegen dezelfde tarieven, inclusief heffingen en belastingen. Bij een installatie die goed is afgestemd op je verbruik, houdt dat in dat je elektriciteitsrekening laag is. Vanaf 2023 wordt de salderingsregeling dus versoberd. Vanaf dat jaar wordt nog maar 89% van de energiebelasting en opslag duurzame energie vergoed. In 2024 is dat nog maar 78% enz. Het wordt dus belangrijk dat je je elektriciteit zoveel mogelijk gebruikt op momenten dat de zonnepanelen hun werk doen. Anders dan nu, zal je je wasmachine, de droger en de afwasmachine beter overdag aanzetten. Een nieuwe manier van je energie managen dus, een ander gebruiksprofiel opzetten. De gevolgen van het verdwijnen van de salderingsregeling en de diverse gebruiksprofielen kunnen wij voor je inzichtelijk maken. 

Opslag van je opgewekte elektriciteit zal ook een belangrijk middel zijn om het geheel rendabel te houden. Batterijen/accu’s zijn volop in ontwikkeling en zullen naar verwachting veel minder gaan kosten per kWh.

Ondernemers

Onderscheid moet gemaakt worden tussen kleinverbruikers (kv) en grootverbruikers (gv). De installatie waarmee je aan het elektriciteitsnet bent aangesloten bepaalt of je kv of gv bent. Voor zakelijke verbruikers zijn er zowel subsidieregelingen fiscale mogelijkheden om de investering in zonnepanelen financieel aantrekkelijker te maken:

 

Salderingsregeling

Voor alle kleingebruikers, particulier als zakelijk geldt hetzelfde met betrekking tot de salderingsregeling.

  • Tot 2023 is de salderingsregeling volledig van kracht voor kleinverbruikers. Daarna wordt de regeling afgebouwd (met 10% per jaar) en is deze vanaf 2031 niet meer van kracht. Hoe werkt de salderingsregeling? Allereerst is het belangrijk te weten dat de prijs voor elektriciteit per kWh wordt bepaald door:

– De kale prijs hiervoor (plm. tussen de 4 en 10 eurocent),
– Energiebelasting (plm. 11 eurocent tot 10.000 kWh)
– Opslag duurzame energie (plm 2,5 eurocent tot 10.000 kWh)
– BTW (21%)

Zonnepanelen produceren elektriciteit op momenten dat de behoefte aan elektriciteit vaak kleiner is, namelijk overdag en de lente en zomer. In de avonden en herfst/winter is de behoefte groter en de productie lager. Dagen zijn immers korter en de zon schijnt minder fel. Er is dus geen goede match tussen productie en behoefte. In de ‘goede’ periode produceren je panelen te veel en lever je daarom elektriciteit terug aan het net en in de minder goede periode neem je meer elektriciteit af dan dat je zonnepanelen produceren. Door de salderingsregeling gebeuren de afname en terug levering tegen dezelfde tarieven, inclusief heffingen en belastingen. Bij een installatie die goed is afgestemd op je verbruik, houdt dat in dat je elektriciteitsrekening laag is. Vanaf 2023 wordt de salderingsregeling dus versoberd. Vanaf dat jaar wordt nog maar 89% van de energiebelasting en opslag duurzame energie vergoed. In 2024 is dat nog maar 78% enz. Het wordt dus belangrijk dat je je elektriciteit zoveel mogelijk gebruikt op momenten dat de zonnepanelen hun werk doen. Productie in de avonduren verplaatsen naar de weekenden zou wellicht een mogelijkheid zijn. Wij hebben een aantal verbruiksprofielen gemaakt en verwerkt in onze offerte software. Hierdoor kan je zien wat de uiteindelijke afschaffing van de salderingsregeling inhoudt voor jouw bedrijf. 

 

Kleinschaliheidsinvesteringsaftrek (KIA)
Als je in een boekjaar investeert in bedrijfsmiddelen, dan kan je in aanmerking komen voor de kleinschaligheidsinvesteringsaftrek (KIA). De bedrijfsmiddelen waarin je investeert, moeten dan wel in aanmerking komen voor investeringsaftrek.

De KIA is een aftrekpost op uw winst. Het bedrag dat je mag aftrekken, hangt af van het geïnvesteerde bedrag in het boekjaar.

Om in 2020 in aanmerking te komen voor de kleinschaligheidsinvesteringsaftrek moet je een bedrag tussen € 2.401 en € 323.544 investeren in bedrijfsmiddelen voor je onderneming. In de tabel op de site van de belastingdienst vind je de nieuwe percentages voor deze investeringsaftrek.

Energie-investeringsaftrek (EIA)
Het doel van de energie-investeringsaftrek (EIA) is het stimuleren van investeringen in energiebesparende bedrijfsmiddelen of in duurzame energie. De regeling is bedoeld voor ondernemers die in Nederland inkomsten- of vennootschapsbelasting betalen.

De EIA is een fiscale aftrekregeling. De regeling biedt direct financieel voordeel aan ondernemers die investeren in energiebesparende bedrijfsmiddelen en duurzame energie. Naast de afschrijving mag u van deze investeringen een extra bedrag aftrekken van de winst. Voor 2020 is de aftrek 45%.

Natuurlijk zijn er randvoorwaarden aan de regeling. Daar kunnen wij je in grote lijnen over informeren. Voor meer gedetailleerde en bedrijfsspecifieke informatie moeten we verwijzen naar je accountant.

Milieu-investeringsaftrek (MIA)/Willekeurige afschrijving milieu-investeringen (VAMIL)
De Milieu-investeringsaftrek (MIA) en de Willekeurige afschrijving milieu-investeringen (VAMIL) zijn subsidies op milieuvriendelijke bedrijfsmiddelen voor ondernemers.

MIA
De milieu-investeringsaftrek bied je de mogelijkheid de fiscale winst te verlagen. Je kan tot 36 procent van het investeringsbedrag in mindering brengen op de fiscale winst. Het percentage van de aftrek is afhankelijk van de milieu-effecten en de gangbaarheid van het bedrijfsmiddel.

VAMIL
Met de VAMIL kunt u een investering op een willekeurig moment afschrijven. Voor
investeringen vanaf 2011 is de willekeurige afschrijving beperkt tot 75%. Door sneller afschrijven vermindert u de fiscale winst en betaalt u minder belasting in dat jaar. Dit biedt u een rente- en liquiditeitsvoordeel.

Combinatie MIA en VAMIL
De MIA en VAMIL zijn twee verschillende regelingen maar worden vaak gecombineerd. Beide regelingen maken gebruik van een gezamenlijke lijst, de zogenaamde Milieulijst. Op deze lijst staan alle bedrijfsmiddelen die in aanmerking komen voor MIA en/of VAMIL. Ieder jaar verschijnt een nieuwe Milieulijst. U kunt de milieulijsten downloaden van de internetsite van RVO.nl.

De combinatie met EIA is niet te maken.

Stimulering Duurzame Energieproductie (SDE++)
In het najaar van 2021 kan er door grootverbruikers een aanvraag ingediend worden voor deze subsidie. Hoe die er precies uit ziet is nog niet bekend. De verwachting is dat dat pas in september 2021 het geval zal zijn. Voor die tijd zullen wij je informeren over de dan te volgen procedure. Wij hebben inmiddels wel een partner gevonden die op basis van no cure – no pay de procedure voor je uit handen neemt.

Vraag gratis een offerte + advies aan!

U kunt bij DCI-Service gratis een berekening laten maken zodat u direct inzichtelijk heeft wat u op uw energienota kunt besparen.